Wydział Ekonomii
i Finansów

Rok 2017


Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Komisja po naradzie podjęła decyzje, aby przyznać nagrodę Panu mgr. Łukaszowi Zegarowiczowi za artykuł pt. Ulga B+R - ocena zmian w zakresie podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

 

Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej