Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Katedra Ekonomii Politycznej - Kierownik

Zakład Teorii Ekonomii - Kierownik

(085) 745-77-28
r.ciborowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221
konsultacje: czwartek 11:30-13:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate