Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

mgr Renata Budlewska

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
r.budlewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: 

środa 10.00 - 11.30

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate