Wydział Ekonomii
i Finansów

Rekrutacja na wyjazdy na studiach w ramach programu Erasmus + na prowadzona jest na przełomie lutego i marca każdego roku, w przypadku dostępności miejsc także w październiku. Szczegółowe informacje umieszczane są na bieżąco w Aktualnościach na głównej stronie internetowej WEIF oraz na tablicach ogłoszeń.

Lista uczelni partnerskich, formularz zgłoszeniowy oraz zasady udziału w Programie znajdują się w załączonych plikach poniżej oraz na stronie http://uwb.edu.pl/studia-1457.

Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów studentów udziela także mgr Mariusz Mak, m.mak@uwb.edu.pl.