Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ EKONOMII I FINANSÓW

STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO

15-062 Białystok

ul. Warszawska 63, pok. 208

 

 

 Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

  1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.
  2. Wymagane dokumenty:  podanie (wydruk ze strony IRK); odpis dyplomu, ksero dowodu opłaty kwalifikacyjnej.
  3. Czesne za studia wynosi 4.500,- (opłata w 4 ratach).
  4. Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 planowane jest 09 XI 2019r.-zakończenie 31 V 2020r.

 

Rejestracja elektroniczna na stronie:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 

 

Harmonogram rekrutacji
rejestracja elektroniczna od 06 V - 05 XI 2019r.
składanie dokumentów
pok. 208

 na bieżąco, nie później niz do 05 XI 2019r.


składanie dokumentów pocztą

na adres:
 15-062 Białystok
ul. Warszawska 63
 pok. 208