Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 ZAPRASZAMY NA XXVIII EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  MENEDŻERSKICH

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

 

UWAGA! Ostatnie wolne miejsca! 

 

Zapisy na Studia Podyplomowe Menedżerskie  odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Rejestracja elektroniczna  do 3 listopada 2019 r.

 

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2019_EIZ_SPM&kategoria=

 

Termin rozpoczęcia: 9 listopad 2019 r.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej: zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata za rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana

Opłata za studia: 3600 zł (płatna w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 35 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

  • Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)

Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - od 24 czerwca – 5 lipca 2019 r.  oraz od 2 września do 5 listopada 2019 r. ; pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
  • pocztą - na bieżąco nie później niż do 5 listopada 2019 r. ; Instytut Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 

 Organizacja zajęć:

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (w soboty i niedziele) i obejmują 256 godzin zajęć dydaktycznych
  • studia kończą się egzaminem i wydaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych

 

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl

 

 Obowiązujący regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku