Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Zapisy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi   odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Studia trwają 2 semestry od października do czerwca w wymiarze  godzin określonych w planie studiów. 

 Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2019_EIZ_SPZZL&kategoria=

 

 

 

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-11, 888-688-999
fax.(085) 741-46-85
e-mail:  j.wiszniewska@uwb.edu.pl

Opłata za studia 3700 zł (płatna w czterech ratach)

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

Limit miejsc 35 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna   do 3 listopada 2019 r.

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do dnia 4 listopada 2019 r.

Dokumenty składamy w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania ul. Warszawska 63, pokój 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30).

Ogłoszenie wyników:   na stronie IRK 5 listopada 2019 r.