Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

 Zapisy na Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami  odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Rekrutacja do 30.09.2022r.

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2022_WEiF_SPWiGN&kategoria=

 

SPECJALNOŚĆ:
Wycena nieruchomości

 

 

Studia trwają 2 semestry od października do czerwca w wymiarze  godzin określonych w planie studiów. W przypadku specjalności wycena nieruchomości program zgodny jest z minimum programowym zalecanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 826).
 
Opłata za studia : 4600,00 (płatna w 4 ratach)
 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

limit miejsc: 37 osób
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać  po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna   do 30 września  2022 r.

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do dnia 4 października 2022 r.

Dokumenty składamy w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów ul. Warszawska 63, pokój 107 (od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 8.00-15.30, w piątki od 8.00- 14.00).

Ogłoszenie wyników:   na stronie IRK 6 października 2022 r.

 

 

Dokumenty należy złożyć :
ul. Warszawska 63 p. 107
15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-11, 888-688-999
e-mail:j.wiszniewska@uwb.edu.pl