Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

 Zapisy na Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami  odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2019_EiZ_SPWiGN&kategoria=

 

SPECJALNOŚCI:
1. Wycena nieruchomości,
2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
3. Zarządzanie nieruchomościami.

 

 

Studia trwają 2 semestry od października do czerwca w wymiarze  godzin określonych w planie studiów. W przypadku specjalności wycena nieruchomości program zgodny jest z minimum programowym zalecanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 826).
 
Opłata za studia :
 
  • Wycena nieruchomości -  4200,00  (płatna w 4 ratach)
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  3600,00 (płatna w 4  ratach)
  • Zarządzanie nieruchomościami - 4200,00 (płatna w 4 ratach)

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

limit miejsc 45 osób
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać  po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna   do 3 listopada 2019 r.

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do dnia 4 listopada 2019 r.

Dokumenty składamy w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania ul. Warszawska 63, pokój 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30).

Ogłoszenie wyników:   na stronie IRK 5 listopada 2019 r.

 

 

Dokumenty należy złożyć :
ul. Warszawska 63 p. 107
15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-11, 888-688-999
fax.(085) 741-46-85
e-mail:j.wiszniewska@uwb.edu.pl