Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Zapisy na Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

LINK DO IRK 

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_EIZ_SPOCPILMOT&kategoria=

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-08
696-44-44-92
 
mgr Renata Białasz
r.bielasz@uwb.edu.pl
 
pokój 104

Obowiązujący regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

 Rejestracja elektroniczna:

Składanie dokumentów: p.104

Ogłoszenie wyników: 30.09.2019r.

Opłata za studia 3500 zł (płatna w czterech ratach)

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Rekrutacja trwa od 01.06.2019r do 30.09.2019r.

limit miejsc 32 osób
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Składanie dokumentów: od 10 czerwca - 30 września 2019 po wcześniejszym zarejestrowaniu się na IRK, pokój 104 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30). Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

 Absolwenci, mogą ubiegać się o wpis na listę agentów celnych

 

po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie  (IRK).