Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

 Zapisy na Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa
Międzynarodowego Obrotu Towarowego odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Rekrutacja w dniach 16.06.2021r.  - 20.09.2021r.

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2020_WEiF_SPWiGN&kategoria=  

Studia trwają 2 semestry od października do czerwca w wymiarze  godzin określonych w planie studiów. W przypadku specjalności wycena nieruchomości program zgodny jest z minimum programowym zalecanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 826).

Rozporządzenie

 Opłata za studia : 3.500,00 (płatna w 4 ratach)

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata

limit miejsc: 32 osoby
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać  po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna  od 16 czerwca 2021 r. do 20 września  2021 r.

Składanie dokumentów po wcześniejszym zarejestrowaniu się w IRK:

  • osobiste lub za pośrednictwem poczty do dnia 22 września 2021 r.

Dokumenty składamy w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów ul. Warszawska 63, pokój 104 (od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 8.00-15.00, w piątki od 8.00- 14.00).

Ogłoszenie wyników:   na stronie IRK 27 września 2021 r.

Dokumenty należy złożyć :
ul. Warszawska 63 p. 104
15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-08, 696 44 44 92
e-mail:bielaszr@uwb.edu.pl