Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Zapisy na Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Rejestracja elektroniczna  od 6 maja 2019 r. do 7 października 2019 r.

 

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

 

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2019_EiZ_SPZwJST&kategoria=

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

Wysokość opłaty rekrutacyjnej: zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata za rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana

Opłata za studia 3400 zł (płatna w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 34 osoby

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Składanie dokumentów:

  • osobiście - od 24 czerwca – 5 lipca 2019 r.  oraz od 2 września do 9 października 2019 r. ; pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
  • pocztą - na bieżąco nie później niż do 9 października 2019 r. ; Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl