Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

Zapraszamy na Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw 

 

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa do 28.10.2022 r.

 

Zapisy na Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw odbywają się drogą elektroniczną poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Link do rejestracji

 

Opłata rekrutacyjna:  zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana

Opłata za studia: 4500 zł (płatne w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 60 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty: warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji  jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

  • podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (IRK)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia)

 Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - od 1 sierpnia 2022 r.  do 28 października 2022 r., pokój 128 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-15.00, piątek 8.00 -14.00
  • pocztą - na bieżąco, nie później niż do 28 października 2022 r., Wydział Ekonomii i Finansów UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

  Organizacja zajęć:

  • studia trwają dwa semestry i obejmują 197 godzin dydaktycznych
  • zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (w soboty i niedziele)
  • studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych