Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja_2022/2023_ostatnie wolne miejsca_zapisy do 25.11.2022 r.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 -ostatnie wolne miejsca
zapisy 25.11.2022 r.

 

Zapisy na Studia Podyplomowe odbywają się drogą elektroniczną poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 W przypadku wyczerpania limitu miejsc zastrzegamy możliwość zakończenia naboru.

 

I zjazd 26-27.11.2022 r.