Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Program studiów obejmuje: wykład inaugurujący (2 godziny), pięć modułów tematycznych (w łącznym wymiarze 156 godzin), seminarium (10 godzin) oraz wykład kończący (2 godziny):

Moduł I: Obszar ekonomiczny w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Moduł II: Regulacje międzynarodowe, unijne i krajowe w obszarze bezpieczeństwa informacji

Moduł III: Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji: studium przypadków – rozwiązania praktyczne

Moduł IV: Kompetencje miękkie w bezpieczeństwie informacji

Moduł V: Rozwiązania techniczno-informatyczne w bezpieczeństwie informacji

W programie przewidziano również seminarium w ramach indywidualnych konsultacji słuchaczy z promotorem oraz egzamin (łącznie 10 godzin). Zajęcia stanowią łącznie 170 godzin.

BIODO ma 60 pktów ECTS.