Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

L.P. NAZWA PRZEDMIOTU KOD
przedmiotu
USOS
punkty ECTS Egz. / Zal. Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA LABORATORIA
1 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia  0300-SPL-1APZ 2 Zaliczenie na ocenę 10 6 4  
2 Elementy psychologii i socjologii pracy 0300-SPL-1PSP 3 Zaliczenie na ocenę 15 7 8  
3 Etyka w stosunkach pracy 0300-SPL-1ESP 1 Zaliczenie bez oceny 6 6    
4 Informatyka w zarządzaniu kadrami 0300-SPL-1IKA 1 Zaliczenie bez oceny 8     8
5 Kultura organizacyjna 0300-SPL-1KOZ 1 Zaliczenie bez oceny 8 4 4  
6 Motywowanie w organizacji 0300-SPL-1MOZ 1 Zaliczenie bez oceny 4 4    
7 Negocjacje zbiorowe 0300-SPL-1NZB 3 Zaliczenie na ocenę 14 8 6  
8 Podstawy ZZL 0300-SPL-1PZL 1 Zaliczenie bez oceny 6 6    
9 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy 0300-SPL-1PPZ 5 Egzamin 22 12 10

 

10 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym 0300-SPL-1ODO 2 Zaliczenie na ocenę 8 5 3  
11 Rynek pracy i programy "Praca-życie" 0300-SPL-1RPP 1 Zaliczenie bez oceny 8 8    
12 System ocen pracowniczych 0300-SPL-1SOP 4 Egzamin 16 8 8  
13 Ubezpieczenia społeczne 0300-SPL-1UBS 2 Zaliczenie na ocenę 10 5 5  
14 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania 0300-SPL-1WPS 4 Egzamin 21 14 7  
15 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników 0300-SPL-1ZKR 2 Zaliczenie na ocenę 12 6 6  
16 Zarządzanie kompetencjami 0300-SPL-1ZKM 1 Zaliczenie bez oceny 8 4 4  
17 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się 0300-SPL-1ZWU 1 Zaliczenie bez oceny 8 5 3  
17 Zasady i metody doboru kadr 0300-SPL-1ZDK 4 Egzamin  16 8 8  
OGÓŁEM   39   200 117 75  8

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, ubezpieczeń społecznych (m.in. z Instytutu Pracy i Polityki Społecznej, Szkoły Głównej Handlowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)  posiadających duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów m.in. w zakresie wartościowania pracy, systemów ocen pracowniczych.

Od pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi współpracuje z nami dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka,  autorka publikacji m.in. z zakresu systemu ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami, coachingu  i prelegentka Europejskiego Tygodnia Kompetencji 2015, który odbył się w czerwcu 2015 roku w w Białymstoku. Ma ona bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników służby cywilnej, instytucji samorządowych, a także przedsiębiorstw. 

Wśród prowadzących zajęcia są także praktycy z przedsiębiorstw, instytucji państwowych, firm doradczych oraz pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania  zajmujący się prawem pracy i zbiorowymi stosunkami pracy, ubezpieczeniami społecznymi, wykorzystaniem programów informatycznych do  administrowania kadrami,  rekrutacją i selekcją kandydatów, motywowaniem oraz innymi obszarami gospodarowania zasobami ludzkimi.

Program i treści nauczania są dostosowywane  do potrzeb i wymagań rynku. Podstawą do weryfikacji programu i treści nauczania jest bieżace monitorowanie rynku pracy, a także wyniki ocen i sugestie słuchaczy rozpoczynających oraz kończących kolejne edycje studiów.