Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Ramowt Program Studiów  Podyplomowych  „Celno-Podatkowa i Logistyczna
Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego” obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

L.P

                                         NAZWA PRZEDMIOTU

Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA
1 Polityka handlowa i celna Unii Europejskiej w warunkach globalizacji i integracji ekonomicznej 14 14  
2 Spedycja międzynarodowa 10 10  
3 Prawo celne Unii Europejskiej 16 12 4
4 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w UE 10 10  
5 Logistyka międzynarodowego obrotu towarowego 10 10  
6 Transport w obsłudze międzynarodowych przewozów towarowych 10 10  
7 Podatki w wewnątrzunijnym obrocie towarowym i handlu zagranicznym 14 10 4
8 Międzynarodowe dokumenty celne i przewozowe towarów 14 4 10
9 Uwarunkowania dostępu do rynków towarowych państw Europy Wschodniej 10 10  
10 Organizacja i technika przewozów według rodzajów transportu i towarów 14 6 8
11 Postępowanie podatkowe 10 4 6
12 Postępowanie celne 10 10  
13 Procedury celne w teorii i praktyce 10 10  
14 Przestępczość celna i podatkowa 10 10  
15 Systemy informatyczne w obsłudze celnej i podatkowej międzynarodowego obrotu towarowego 14 8 6
16 Bezpieczeństwo żywnościowe i graniczne kontrole sanitarne i jakości handlowej 10 6 4
17 Warsztaty wypełniania dokumentacji transportowej i spedycyjnej 16 4 12
18 Warsztaty naliczania należności celnej   i wypełniania dokumentu SAD i innych dokumentów celnych 30 4 26
19 Warsztaty naliczania należności podatków: VAT, akcyzy oraz wypełniania dokumentów podatkowych 16 2 14
20 Wykład okolicznościowy 2 2  

 

OGÓŁEM

 

250

 

156

 

94