Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Ramowy Program Studiów podyplomowych

„Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego”

rok akademicki 2019/2020

(wg przedmiotów nauczania)

L.P

NAZWA PRZEDMIOTU

Liczba godzin zajęć

RAZEM

WYKŁADY

ĆWICZENIA

1

Polityka handlowa i celna Unii Europejskiej  w warunkach globalizacji i integracji ekonomicznej

14

14

 

2

Spedycja międzynarodowa

10

10

 

3

Prawo celne Unii Europejskiej

16

12

4

5

Logistyka  międzynarodowego obrotu towarowego

10

10

 

7

Podatki w wewnątrzunijnym obrocie towarowym i handlu zagranicznym 

14

10

4

8

Międzynarodowe dokumenty celne i przewozowe towarów

14

4

10

9

Uwarunkowania dostępu do rynków towarowych państw Europy Wschodniej

10

10

 

10

Organizacja i technika przewozów według rodzajów transportu i towarów 

14

6

8

11

Postępowanie podatkowe i celne

10

4

6

13

Procedury celne w teorii i praktyce

16

8

8

14

Przestępczość celna i skarbowa

10

10

 

15

Systemy informatyczne w obsłudze celnej i podatkowej międzynarodowego obrotu towarowego 

14

8

6

16

Bezpieczeństwo żywnościowe i graniczne kontrole sanitarne i jakości handlowej towarów

10

6

4

17

Warsztaty wypełniania dokumentacji transportowej i spedycyjnej

16

4

12

18

Warsztaty naliczania należności  celnej i podatkowej, wypełniania dokumentu SAD  oraz  innych dokumentów celnych

30

4

26

19

Warsztaty  naliczania należności podatków: VAT, akcyzy  oraz wypełniania dokumentów podatkowych

16

2

14

20

Wykład okolicznościowy

2

2

 

 

OGÓŁEM

 

220

 

126

 

94