Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Ramowy Program Studiów podyplomowych

„Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego”

rok akademicki 2021/2022

(wg przedmiotów nauczania)

L.P

NAZWA PRZEDMIOTU

Liczba godzin zajęć

RAZEM

WYKŁADY

ĆWICZENIA

1

Polityka handlowa i celna Unii Europejskiej  w warunkach globalizacji i integracji ekonomicznej

14

14

 

2

Spedycja międzynarodowa

10

10

 

3

Prawo celne Unii Europejskiej

16

12

4

4

Logistyka  międzynarodowego obrotu towarowego

10

10

 

5

Podatki w wewnątrzunijnym obrocie towarowym i handlu zagranicznym 

14

10

4

6

Organizacja i technika przewozów według rodzajów transportu i towarów 

14

6

8

7

Postępowanie podatkowe i celne

10

4

6

8

Procedury celne w teorii i praktyce

16

10

 

9

Przestępczość celna i skarbowa

10

10

 

10

Systemy informatyczne w obsłudze celnej i podatkowej międzynarodowego obrotu towarowego 

14

8

6

11

Bezpieczeństwo żywnościowe i graniczne kontrole sanitarne i jakości handlowej towarów

10

6

4

12

Warsztaty wypełniania dokumentacji transportowej i spedycyjnej

16

6

16

13

Warsztaty naliczania należności  celnej i podatkowej, wypełniania dokumentu SAD  oraz  innych dokumentów celnych

30

4

26

14

Szkolenie BHP

2

2

 

 

OGÓŁEM

 

186

 

112

 

74