Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH


RADA NAUKOWA SZKOŁY:

  Imię i Nazwisko

Dyscypliny

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz- Jakubów

Przedstawiciel dyscypliny nauki prawne

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Przedstawiciel dyscypliny pedagogika

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny ekonomia i finanse

Dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne