Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Wybrane publikacje naukowe naukowe:

 • D. Kiełczewski, T. Poskrobko, A. Matel, Choice Architecture in Sustainable Consumption Policy, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 5 (89), 2017. 
 • A. Dąbrowski, F. Bylok, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski, I. Ozimek, Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
 • B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • B. Poskrobko, T. Poskrobko, Environment management in Poland (Zarządzanie środowiskiem w Polsce), Bialystok University Press, Białystok 2012.
 • M. Ligus, T. Poskrobko, E. Sidorczuk-Pietraszko, Pozaśrodowiskowe efekty zewnętrzne w lokalnych systemach energatycznych, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2015.
 • A. Matel, T. Poskrobko, Contingent valuation method in terms of behavioral economics, Ekonomia i Środowisko, 2016, nr 56.
 • B. Poskrobko, A. Matel, Poprawność merytoryczna i elegancja formalna opracowania naukowego z zakresu nauk ekonomicznych, Optimum. Studia ekonomiczne, 2016, nr 1(79).
 • D. Kiełczewski, A. Matel, T. Poskrobko, Project Management in Behavioural Perspective – Cognitive Biases in the Formulation of the Aim of the Project, Economics and Management, 2016, no 3.
 • D. Kiełczewski, Problem koordynacji polityki ekologicznej i polityki społecznej w kontekście zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 409.
 • B. Poskrobko, Paradygmat zrównoważonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii, Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 3 (46).
 • B. Poskrobko, Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43).
 • D. Kiełczewski, Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43).