Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Zestawianie publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Zarządzania WEiF UwB

Raport za lata 2011-2016

Wyniki prowadzonych badań naukowych znalazły odzwierciedlenie w następujących publikacjach pracowników Zakładu Zarządzania:

Borowski Jerzy (2012), Transnational Corporations and the Mortgage Crisis, W: From the Great Depression to the Global Financial Crisis : (1929-2009) / ed. by Janusz Kaliński and Marian Zalesko, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, s. 282-289.

Borowski Jerzy (2013), Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego  Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2(62), s. 11-25.
Czajka Zdzisław (2011), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Borowski Jerzy (2013), Teoria przedsiębiorstwa w świetle teorii ekonomii i zarządzania „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3(63), s. 78-91.

Borowski Jerzy(2015), Koncepcje teoretyczne konkurencyjności międzynarodowej, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4(76), s. 25-42.

Borowski Jerzy, Globalizacja w świetle teorii ekonomii i teorii zarządzania, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 6(78), s. 58-71.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2011), Problemy etyczne w łańcuchu dostaw - Kolegium Gospodarki Światowej, nr 32, s. 147-162.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2011), Społeczna gospodarka rynkowa - gospodarka społeczna - społeczna odpowiedzialność - Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (52), s. 148-159.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2011), Społeczne zaangażowanie firm na przykładzie producentów napojów alkoholowych, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3 (51), s. 21-32

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2011), Zaangażowanie społeczne małych firm województwa podlaskiego,  Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2011, T. XII, Zeszyt 7, s. 228- 242.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2012), Inwestycje w zdrowie jako element inwestycji w kapitał ludzki, W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XIII, Zeszyt 4, s. 272-285.

Grześ Anna (2012), Outsourcing w obliczu kryzysu, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 11, s. 149-160.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2012), Pozytywne konsekwencje rodzinnego charakteru firm w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2012, T. XIII, Zeszyt 7, s. 143-156. Źródło: Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej: kierunki i strategie rozwoju / red. Łukasz Sułkowski

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2012), Zaangażowany pracownik – wyzwaniem dla współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi – Logistyka, nr 5, s. 71-75.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2013), Kapitał ludzki i kapitał społeczny: konceptualizacja pojęć, zależności ,W: Fundusze Europejskie w polityce spójności / red. Anna Augustyn, Hubert Ostapowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 33-43.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2013), Marketing społecznie zaangażowany : korzyści i zagrożenia , Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9(58), s. 174-183.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2013), Praca tymczasowa w polskich warunkach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (2013), 160, s. 55-63.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2013), Trust as a Component of Social Capital of Enterprises  „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 5 (65), s. 3-13.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2014), Actions for promoting work–life balance as an element of corporate social responsibility, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 387, s. 54-65.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2014), Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 6(72), s. 91-104.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2014), Rola Employer Branding w działalności współczesnego przedsiębiorstwa - (Urszula Gołaszewska-Kaczan)
W: Problemy sovremennoj èkonomiki : global’nyj, nacional’nyj i regional’nyj kontekst : Sbornik naučnyh statej : V 2 častâh / Čast’ 2 / Učreždenie Obrazovaniâ " Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet imeni Ânki Kupaly": GrGu im. Â. Kupaly, Grodno 2014, s. 204-214.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2014), Wiedza jako element budujący kapitał ludzki, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4(70), s. 90-100.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2016), Competence management and talent management : an assessment attempt, W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2016, s. 359-372.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2016), Korzyści z funkcjonowania w klastrach dla małych i średnich przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVII, Zeszyt 6, Część II, s. 227-240. Źródło: Firmy Rodzinne: wyzwania współczesności / red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2016), Raporty społeczne jako instrument budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej - (Urszula Gołaszewska-Kaczan), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 43/2; Zarządzanie Tom 2, s. 63-72

Gołaszewska-Kaczan Urszula(2013), Społeczna odpowiedzialność a wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XIV, Zeszyt 12, s. 101-109. Źródło: Zarządzanie w XXI wieku : menedżer innowacyjnej organizacji / Cz. 1 / red. Elżbieta Gołębiowska

Gołaszewska-Kaczan Urszula(2015),, Dobre praktyki małych i średnich firm w obszarze społecznej odpowiedzialności, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVI, Zeszyt 7, s. 135-146
Źródło: Firmy Rodzinne : doświadczenia i perspektywy zarządzania / Cz. 3 / red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański.

Gołaszewska-Kaczan Urszula, Fundacje korporacyjne w Polsce , „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 17, (2014), nr 3, s. 65-73.

Gołaszewska-Kaczan Urszula, Grześ Anna, Kruk Marek, Śleszyńska-Świderska Anna, Proniewski Marcin (2015), Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań rynkowych Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok; s. 131, ISBN: 978-83-7431-486-2.

Gołaszewska-Kaczan Urszula, Kilon Jarosław, Marcinkiewicz Jacek (2016), Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na podstawie indeksu RECPECT , „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 19, nr 3, s. 113-127.

Gołaszewska-Kaczan Urszula, Ryzyko personalne w działalności współczesnego przedsiębiorstwa - (Urszula Gołaszewska-Kaczan)
W: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 249-264

Grześ Anna; Czajka Zdzisław (2012), HR Outsourcing in Public Sector, Theory of Management 5 : The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / Štefan Hittmár (ed.), Institute of Management by University of Zilina , Žilina, s. 195-200.

Gołaszewska-Kaczan Urszula;Kruk Marek;Śleszyńska-Świderska Anna, Eco-Labelling as a Tool of CSR: Opportunities and Threats, “Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 5(77), s. 179-192.

Grześ Anna (2011), Outsourcing w świetle ekonomii kosztów transakcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 80, s. 113-122.

Grześ Anna (2011), Relacje między partnerami outsourcingowymi w łańcuchach dostaw, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 31, s. 161-182.

Grześ Anna (2011), Zarządzanie zmianą w firmie rodzinnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XII, Zeszyt 7, s. 151-164.

Gołaszewska-Kaczan Urszula (2011), The global compact initiative , Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 5(53), s. 61-71

Grześ Anna (2011), Outsourcing - employment and wages, Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2011, nr 5(53), s. 122-133.

Grześ Anna (2012), Doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego, Optimum. Studia Ekonomiczne”, Vol. 1, nr 6(60), s. 154-171.

Grześ Anna (2013), Obstacles to Using Outsourcing in Local Self-government Entities -
W: Management Trends in Theory and Practice: Scientific Papers, Štefan Hittmár (ed.); Institute of Management by University of Zilina, EDIS. University Publishing House. University of Zilina, s. 233-237.

Grześ Anna (2014), Rozwój zatrudnienia tymczasowego w Europie, Problemy sovremennoj èkonomiki : global’nyj, nacional’nyj i regional’nyj kontekst : Sbornik naučnyh statej : V 2 častâh / Čast’ 2 / Učreždenie Obrazovaniâ " Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet imeni Ânki Kupaly" GrGu im. Â. Kupaly, Grodno, s. 82-88.

Grześ Anna (2014), Temporary Work Agencies and Unemployment in Poland, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 5(71), s. 139-158.

Grześ Anna (2014), Zachowania etnocentryczne nabywców na rynku produktów mleczarskich, „Marketing i Rynek”, nr 6, s. 212-225.

Grześ Anna (2016), Outsourcing a przepływy w strukturze zatrudnienia, W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 258, s. 177-186.

Grześ Anna (2016), Wydajność pracy a outsourcing w sektorze MŚP w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVII, Zeszyt 6, Część I, s. 239-256
Źródło: Firmy Rodzinne : wyzwania współczesności / red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera.

Grześ Anna (2017), Does the Outsourcing Affect Labour Costs in Enterprises?: Evidence from Poland , „Optimum. Studia Ekonomiczne”,  no 1.

Grześ Anna(2015), Outsourcing a poziom zatrudnienia i koszty pracy w sektorze MŚP w Polsce - empiryczna weryfikacja zależności badanych zjawisk ekonomicznych. Część 2, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVI, Zeszyt 7, s. 447-458.
Źródło: Firmy Rodzinne : doświadczenia i perspektywy zarządzania / Cz. 1 / red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera

Grześ Anna, Czajka Zdzisław (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządach, W: Zdzisław Czajka,  Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 70-155.

Grześ Anna, Outsourcing a poziom zatrudnienia i koszty pracy w sektorze MŚP w „Polsce jako dominującym środowisku firm rodzinnych. Część 1 ,:Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, T. XVI, Zeszyt 7, s. 433-446
Źródło: Firmy Rodzinne : doświadczenia i perspektywy zarządzania / Cz. 1 / red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera.

Grześ Anna, Specyfika pozyskiwania zasobów ludzkich w firmach rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2012, T. XIII, Zeszyt 7, s. 175-175. Źródło: Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej : kierunki i strategie rozwoju / red. Łukasz Sułkowski
Gołaszewska-Kaczan Urszula (2012), Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi według badań Instytutu CRF,  Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 10, no. 1, cz. 3, s. 357-367

Grześ Anna, Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2014, nr 6(72), s. 195-216.

Grześ Anna; Gołaszewska-Kaczan Urszula (2013), Kondycja finansowa firm rodzinnych w rankingu Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw , „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XIV, Zeszyt 6, s. 253-264.

Grześ Anna; Gołaszewska-Kaczan Urszula (2014), Outsourcing a specyfika firmy rodzinnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XV, Zeszyt 7, s. 21-30. Źródło: Firmy Rodzinne: współczesne nurty badań i praktyki zarządzania / Cz. 2 / red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański.

Kilon Agata (2013), Google-Marketing of Selected Online Services of Polish Banks , „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 5 (65), s. 87-100.

Kilon Agata (red.) (2012), Klient = Nasz Pan? Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ISBN: 978-83-7431-343-8.

Kruk Marek (2011), Przywództwo oddolne - idea na czasy kryzysu czy proaperity?, „Prakseologia”, nr 151, s. 167-177.

Kruk Marek (2011), Transfer technologii jako czynnik poprawy innowacyjności przedsiębiorstw Polski Wschodniej, Optimum. Studia Ekonomiczne” 2011, nr 2, s. 136-149.

Kruk Marek (2012), Relacje innowator - nabywca w procesie dyfuzji innowacji na rynku B2B Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 226, 2012, s. 35-43

Kruk Marek (2012), Wpływ konsumentów na strategie firm z rynku B2B,„Handel Wewnętrzny: Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, Marketing, T. 2,, s. 356-363.

Kruk Marek (2013), Determinanty realizacji etapu komercjalizacji w procesie rozwoju nowego produktu , W: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji, / red. Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 7-16.

Kruk Marek (2013), Poziomy przywództwa we współczesnych organizacjach, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XIV, Zeszyt 13, s. 165-174. Źródło: Zarządzanie organizacjami sieciowymi / Cz. 1 / red. nauk. Łukasz Sułkowski.

Kruk Marek (2013), Przywództwo oddolne a przedsiębiorczość pracowników , W: Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości /: Sylwia Flaszewska, Stefan Lachiewicz, Michał Nowicki (red.); Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 227-236.

Kruk Marek (2013), Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu , Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 10 (59), s. 422-431.

Kruk Marek (2014), Zielone Płuca Polski – potencjał marketingowy i wpływ na zachowania rynkowe mieszkańców,  „Marketing i Rynek”, nr 6, s. 446-460.

Kruk Marek (2016), Kompetencje kadry a konkurencyjność międzynarodowa firm born globals, W: Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. Alina Grynia, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, Wilno, s. 281-291.

Kruk Marek, Mazur Renata (2015), Gospodarcze uwarunkowania rozwoju firm born globals na Litwie i w Polsce W: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Alina Grynia: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 527-540.

Kruk Marek, Mazur Renata, Znaczenie innowacji w procesie internacjonalizacji działalności firm born globals , Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 14, (2014), s. 67-76.

Kruk Marek, Przywództwo w organizacji a jej innowacyjność, „Marketing i Rynek” 2016, nr 3 (CD), s. 411-420.

Proniewski Marcin (2014), Porty lotnicze i ich wpływ na rozwój regionalny, W: Globalizacja - polityka - etyka / T. 5, red. A.F. Bocian, P. Piątkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 198-210.

Proniewski Marek, Proniewski Marcin ((2014), Kapitał ludzki i społeczny jako determinanty innowacyjnej gospodarki regionalnej , „Przestrzeń & Regiony”, nr 3, s. 7-28.

Sokół Barbara (2012), Finansowanie działalności innowacyjnej , W: Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju / red. Andrzej H. Jasiński i Robert Ciborowski,: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 155-173.

Śleszyńska-Świderska Anna (2011), Dochody i wydatki gospodarstw domowych jako czynnik nierówności społecznych, w: Uwarunkowania różnic społeczno-ekonomicznych/ red.. K. Leszczewska, J. Truszkowska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża, s. 127-149.

Śleszyńska-Świderska Anna (2011), Rekrutacja jako instrument pozyskania idealnego pracownika ,W: Przedsiębiorczość: teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Renaty Przygodzkiej ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011, s. 281-292.

Śleszyńska-Świderska Anna (2012), Kształtowanie relacji z klientami w warunkach kryzysu gospodarczego ,  Proceedings of the International Scientific Conference on MMK / Vol. III Hradec Králové, s. 834-844.

Śleszyńska-Świderska Anna (2013), Kryzys gospodarczy jako czynnik temporalnych zmian w zachowaniach konsumentów, „Handel Wewnętrzny : Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, Marketing”, nr 4, s. 198-209.

Śleszyńska-Świderska Anna (2013), Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9(58), s. 559-576.

Śleszyńska-Świderska Anna (2013), The influence of consumer confidence on household consumption under the conditions of global economic crisis exemplified by Poland, W: EIIC : Proceedings in EIIC - The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference / Vol. II / EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, s. 143-151.

Śleszyńska-Świderska Anna (2014), Changes in Consumption as a Result of the Global Economic Crisis in the European Union Countries,„International Journal of Multidisciplinary Thought”, vol. 4, , no. 02, s. 249-265.

Śleszyńska-Świderska Anna; Busłowska Anna (2015), Kształtowanie systemu motywacyjnego w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. XVI, Zeszyt 7, s. 281-291. Źródło: Firmy Rodzinne : doświadczenia i perspektywy zarządzania / Cz. 3 / red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański.