Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Zasady rekrutacji

Studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Rekrutacja na UwB jest prowadzona wyłącznie poprzez stronę internetową http://irk.uwb.edu.pl , rekrutujemy na kierunek studiów, zaś pod uwage bierzemy preferencje kandydata dotyczące specjalności. Z zasady preferowana może być wyłącznie jedna z podanych  do wyboru na danym kierunku specjalności.

 

Uchwała nr 1108 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
 
w sprawie zmian w Uchwale nr 1108 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
 
w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
 
w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię
 
Uchwała nr 1186 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian w Uchwale zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizacyjnych przez uczelnię
 
Rekrutacja na UwB jest prowadzona wyłącznie poprzez stronę internetową http://irk.uwb.edu.pl , rekrutujemy na kierunek studiów, zaś pod uwage bierzemy preferencje kandydata dotyczące specjalności. Z zasady preferowana może być wyłącznie jedna z podanych do wyboru specjalności.