Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Zadania i harmonogram projektu

 

Zadania projektu:

Zadanie 1 - Organizacja i realizacja I Modułu edukacyjnego: „Myślę, współpracuję, rozwiązuję” rozwijającego kompetencje i umiejętności uniwersalne w zakresie pracy w grupie, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia

Zadanie 2 - Organizacja i realizacja II Modułu edukacyjnego: „ABC Przedsiębiorczości” rozwijającego kompetencje i umiejętności uniwersalne w zakresie przedsiębiorczości

Zadanie 3 - Organizacja i realizacja III Modułu edukacyjnego: „Mój własny Start-up – Od pomysłu do wdrożenia” rozwijającego kompetencje i umiejętności uniwersalne w zakresie kreatywności i innowacyjności

Zadanie 4 - Organizacja i realizacja IV Modułu edukacyjnego: „O wspieraniu talentów i zdolności dzieci” – zajęć dla rodziców, rozwijających kompetencje wychowawcze i społeczne.

 

Harmonogram projektu:

- Rekrutacja: wrzesień-październik 2018 r. (I edycja); wrzesień-październik 2019 r. (II edycja)

- Realizacja zajęć w ramach I Modułu edukacyjnego: listopad-grudzień 2018 r. (I edycja); październik-grudzień 2019 r. (II edycja)

- Realizacja zajęć w ramach II Modułu edukacyjnego: listopad 2018 r. – maj 2019 r. (I edycja); listopad 2019 r. – maj 2020 r. (II edycja)

- Realizacja zajęć w ramach III Modułu edukacyjnego: marzec – lipiec 2019 r. (I edycja); marzec – lipiec 2020 r. (II edycja)

- Realizacja zajęć w ramach IV Modułu edukacyjnego: listopad 2018 r. – styczeń 2019 r. (I edycja); listopad 2019 r. – styczeń 2020 r. (II edycja)

- Wydanie dyplomów ukończenia zajęć w ramach projektu „Start-up Academy": czerwiec-lipiec 2019 r. (I edycja); czerwiec-lipiec 2020 r. (II edycja)

 

Zajęcia będą odbywały się w soboty (11 spotkań), w godzinach 9.00-15.00 w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r. Podział na grupy warsztatowe oraz szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony po zakończeniu rekrutacji.