Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Wydawnictwa Wydziału

 

W ciągu kilkunastu lat istnienia Wydziału Ekonomii i Finansów powstało na nim kilkadziesiąt publikacji naukowych, dydaktycznych oraz raportów naukowo-badawczych wydawanych w ramach Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród opublikowanych w tym okresie prac warto zwrócić szczególną uwagę na unikalne niskonakładowe opracowania dotyczące problematyki rozwoju regionalnego, problemów rozwojowych Podlasia, gospodarki przestrzennej, polityki rolnej, procesu tworzenia kapitału na obszarach peryferyjnych, współpracy transgranicznej między Polską, Białorusią i krajami nadbałtyckimi, relacji między ekonomią, etyką i polityką. Szczególnie polecamy obszerne monografie naukowe poświęcone problemom systemów gospodarczych, rozwoju zrównoważonego, finansów publicznych. Doświadczenia naukowo- badawcze i edytorskie skłoniły Wydział do zapoczątkowania w 1998 roku edycji kwartalnika "Optimum. Studia Ekonomiczne". Jest ono uznawane za wyróżniające się czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym. Intencją wydawcy jest stwarzanie forum dyskusyjnego otwartego dla autorów z kraju i zagranicy (corocznie przygotowywana jest specjalna obcojęzyczna edycja pisma), a także prezentacja dorobku naukowo- badawczego pracowników Wydziału. Aktywność wydawnicza Wydziału to także podręczniki. Nie tylko ułatwiają one studiowanie na kierunkach Wydziału, ale stanowią one oryginalne autorskie opracowania pomocne do studiowania ekonomii i finansów także na innych uczelniach o profilu ekonomicznym.

Sekretariat Wydawnictw:

mgr Jolanta Wiszniewska
pokój 108,
tel. 85 745 77 11,
e-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl

Sekretariat redakcji "Optimum. Studia Ekonomiczne"

Kinga Karpińska
pokój 221,
e-mail: optimum@uwb.edu.pl