Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dziekan

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Dyżur Dziekański: poniedziałek 8.15 - 9.00, pok. 110

E-mail: dziekan.weif@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-11

 Prodziekan ds. Rozwoju

dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

Dyżur Dziekański: poniedziałek w godzinach 8.15-9.00, pok.109

E-mail: g.michalczuk@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-10

 


Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Dyżur Dziekański: 

piątek w godzinach 13.00 - 14.00, pok. 109

sobota w godzinach 10.00 - 11.00                        

E-mail: a.gardocka@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-09

 Prodziekan ds. Współpracy Instytucjonalnej i Umiędzynarodowienia

dr Agnieszka Piekutowska

Dyżur Dziekański: wtorek w godzinach 8.00 - 9.00,

28 czerwca 2022 r. konsultacje nie odbędą się - uprzejmie proszę o kontakt mailowy.


E-mail: piekutowska@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-09