Wydział Ekonomii
i Finansów

Artur Lebiedziński

Student Zarządzania II stopnia - II rokJustyna Zalesko

Studentka Ekonomii I stopnia – III rokMaksymilian Fiedoruk

Student Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych II stopnia – II rok