Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja on-line
>>>> LINK DO REJESTRACJI <<<<

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2020/2021

Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 paździenrika 2020 r.

Termin Czynności postępowania

od 19.10.2020 r. godz. 00.01

Uruchomienie generowania wniosków stypendialnychw USOSweb UwB o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.
od 22.10.2020 r. Uruchomienie generowania wniosków stypendialnychw USOSweb UwB o stypendium rektora.
 2.11.2020 r.  godz 23.59 Zamknięcie czynności elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB.
3.11.2020 r. godz. 14.30 Ostatni dzień przyjmowania dokumentów w wersji papierowej (do odpowieniej skrzynki podawczej lub pocztą).
do 13.11.2020 r. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UwB Komunikatu Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku ak. 2020/2021.
do 30.11.2020 r. Sporządzanie decyzji administracyjnych, doręczanie decyzji studentom oraz wykonywanie przelewów na indywidualne rachunki bankowe studentów.

 

 
Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB (z załącznikami w wersji elektronicznej) oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej.
W przypadku stypendium socjalnego wszystkie dokumenty trzeba dołączyć do oświadczenia o dochodach w USOSweb (skany/zdjęcia). Złożenia w oryginale wymaga: wniosek, oświadczenie o dochodach (oba dokumenty wygenerowane z USOSweb UwB) oraz oświadczenia studenta i członków rodziny (w szczególności o dochodach nieopodatkowanych oraz zgoda na przetwarzaenie danych osobowych podpisana przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny).
Wnioski o  stypendium dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.
Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.
Formularze znajdują się w USOSweb UwB → zakładka dla wszystkich → ikonka wnioski.
 
Wnioski w wersji papierowej należy składać wyłącznie do skrzynki podawczej (naprzeciwko portierni Wydziału) lub pocztą.
Bardzo proszę o wkładanie wniosków do koszulek lub kopert.
 
Proszę śledzić status wniosku/oświadczenia o dochodach w systemie!
 
 
Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów. 
 
 

Godziny przyjęć studentów

(wyłączniepo umówieniu się przez kalendarz)

Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 9.30 - 13.30
Wtorek 9.30 - 15.00
Środa Nieczynne!
Czwartek 9.30 - 13.30
Piątek 9.30 - 13.30
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00
 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze letnim roku ak. 2020/2021:

(wyłączniepo umówieniu się przez kalendarz)

24 października 2020 r.
31 października 2020 r.
 
 

 

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej. 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2019/2020:
26 listopada 2020 r.
21 grudnia 2020 r.
27 stycznia 2021 r.

 

Dane kontaktowe:

Marta Kosińska

m.kosinska@uwb.edu.pl

tel.: 85 745 7701

pokój 129

 

Dane adresowe do przesyłania dokumentów:

Wydział Ekonomii i Finasów UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

 

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki