Wydział Ekonomii
i Finansów

Stała tura wnioskowania o stypendia
Od środy (1 grudnia) trwa stała tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi
oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Tura będzie otwarta do 30 czerwca 2022 roku.

Harmonogram czynności w postepowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2021/2022

zgodnie z Komunikatem nr 26 Rektora Uniwersysteu w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r.

 
 
Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB (z załącznikami w wersji elektronicznej) oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej.
W przypadku stypendium socjalnego wszystkie dokumenty trzeba dołączyć do oświadczenia o dochodach w USOSweb (skany/zdjęcia). Złożenia w oryginale wymaga: wniosek, oświadczenie o dochodach (oba dokumenty wygenerowane z USOSweb UwB) oraz oświadczenia studenta i członków rodziny (w szczególności o dochodach nieopodatkowanych).
Wnioski o  stypendium dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.
Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.
Formularze znajdują się w USOSweb UwB → zakładka dla wszystkich → ikonka wnioski.
  
Proszę śledzić status wniosku/oświadczenia o dochodach w systemie!
 
 
Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów. 
 
 

Godziny przyjęć studentów

Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 9.30 - 13.30
Wtorek 9.30 - 15.00
Środa Nieczynne!
Czwartek 9.30 - 13.30
Piątek 9.30 - 13.30
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00
 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze letnim roku ak. 2021/2022:

5 marca
9 kwietnia
7 maja
11 czerwca

 

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej. 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2021/2022:
27 stycznia
24 lutego
29 marca
27 kwietnia
27 maja
28 czerwca

 

Dane kontaktowe:

Marta Kosińska

m.kosinska@uwb.edu.pl

tel.: 85 745 7701

pokój 129

 

Dane adresowe do przesyłania dokumentów:

Wydział Ekonomii i Finansów UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

 

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki