Wydział Ekonomii
i Finansów

Studenckie Koło Menadżerów (SKM)


Kontakt: Przemysław Ferenc - 503925666