Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKI

Euraxeuravess - lipiec 2019

https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_lipiec_2019.docx.pdf

Oferta
Narodowego Centrum Nauki

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Oferta Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej

https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/stypendia/

Horyzont 2020
dla magistrów i doktorantów

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18209

Stypendia Fulbrighta

https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

BAZA OGŁOSZEŃ O PRACY

Baza ogłoszeń o pracy
w jednostkach naukowych
w Polsce

https://nawa.gov.pl/naukowcy

 

http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl

Baza ofert pracy i stypendiów w jednostkach naukowych
w Europie

https://www.euraxess.pl/jobs/search/country/poland-1060

 
 
 
Wyszukiwarki programów stypendialnych: http://www.rpklublin.pl/499,wyszukiwarki-programow-stypendialnych
 
Wyszukiwarka stypendiów i staży dla studentów, doktorantów i naukowców: http://www.mojestypendium.pl