Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Specjalista ds. administrowania nauką

mgr Agata Płusa
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl    
telefon: 085 745-77-33
telefon: 692-118-542

 

Zakres obowiązków:

 • Rejestracja oraz przypisywanie punktacji publikacji naukowych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów studiów doktoranckich  WEiF UwB.
 • Przygotowywanie zestawień publikacji na potrzeby Dziekana, kierowników jednostek oraz pracowników naukowo-dydaktycznych WEiF.
  Przygotowywanie zestawień i dokumentacji związanych z parametryzacją WEiF.
 • Udział w pracach zespołu przygotowującego raport samooceny związany z akredytacją poszczególnych kierunków na WEiF.
 • Sporządzanie raportów i analiz statystycznych na potrzeby Dziekana WEiF - podawanie danych statystycznych z podziałem na jednostki oraz rodzaj publikacji do BST.
 • Przygotowywanie rankingów aktywności publikacyjnej  pracowników naukowo-dydaktycznych WEiF na potrzeby Rektora UwB.
 • Przygotowywanie danych statystycznych z podziałem na rodzaj publikacji na potrzeby Rektora UwB.
 • Rejestrowanie w systemie POL-index danych bibliograficznych artykułów publikowanych w wydziałowym czasopiśmie OPTIMUM.
 • Sporządzanie raportów cytowalności w oparciu o bazę Web of Science, Google Scholar (Publish or Perish) oraz Scopus.
 • Rejestracja projektów i grantów naukowo-badawczych składanych i realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych WEiF.
 • Rejestracja uczestnictwa pracowników WEiF w konferencjach naukowych.
 • Wprowadzanie danych o konferencjach organizowanych przez WEiF do systemu POL-on.
 • Obsługa administracyjna kart osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych WEiF.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dziekana.