Wydział Ekonomii
i Finansów

Przedłużamy termin rekrutacji!!!!

Rekrutacja do Programu ERASMUS+

Drodzy studenci Wydziału Ekonomii i Finansów!

Na przełomie października i listopada przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutację w ramach Programu Erasmus+ na rok akademickim 2020/21.

Informacje nt uczestnictwa w Programie znajdują się na stronie: informacje o programie Erasmus+ na UwB

Zasady udziału w Programie znajdują się tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany dokument należy przesłać na adres: m.mak@uwb.edu.pl

Erasmus+ Zmienia życie. Otwiera umysły.

 

W imieniu wydziałowego zespołu ds. programu Erasmus+

Mariusz Mak