Wydział Ekonomii
i Finansów

Rekrutacja do Programu ERASMUS+

Drodzy Studenci!

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2022/23.

Kalendarz rekrutacyjny na Wydziale Ekonomii i Finansów

07.10-21.10.br.  - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

Wypełniony i podpisany dokument (skan, ewentualnie dobrej jakości zdjęcie) należy przesłać na adres: m.kosinska@uwb.edu.pl

12.10.br. godz. 10.00  - spotkanie informacyjne (sala 201)

Informacje nt uczestnictwa w programie Erasmus+ na UwB

Zasady udziału w programie Erasmus+

Erasmus+ Zmienia życie. Otwiera umysły.

W imieniu wydziałowego zespołu ds. programu Erasmus+

Marta Kosińska