Wydział Ekonomii
i Finansów

Plany studiów 2020/2021

 

Kierunek Ekonomia pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2020/2021

 

Stacjonarne POBIERZ
Niestacjonarne POBIERZ

 

Kierunek Ekonomia drugiego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2020/2021

 

Stacjonarne POBIERZ
Niestacjonarne POBIERZ