Wydział Ekonomii
i Finansów

Plany studiów 2019/2020 ( z podziałem na specjalizacje ) 

 

Kierunek Ekonomia pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

 

Specjalność plany studiów stacjonarnych plany studiów niestacjonarnych matryca pokrycia   program studiów
Logistyka w biznesie POBIERZ POBIERZ 1 stopień

stacjonarne
wariant A 

stacjonarne
wariant B

 

 niestacjonarne wariant A

niestacjonarne wariant B

   

Przedsiębiorczość i innowacje POBIERZ POBIERZ
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw POBIERZ POBIERZ

 

Kierunek Ekonomia drugiego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

 

 Specjalność plany studiów stacjonarnych

plany studiów niestacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
Logistyka międzynarodowa POBIERZ POBIERZ 2 stopień      

stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B

 
  

niestacjonarne wariant A

niestacjonarne wariant B

  
Przedsiębiorczość i innowacje POBIERZ POBIERZ
Przedsiębiorstwo na rynku POBIERZ POBIERZ
Rachunkowość i podatki POBIERZ POBIERZ

 

 

Kierunek Ekonomiczno-prawny pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

  

 Specjalność plany studiów stacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
Sektor prywatny POBIERZ 1 stopień

   

 

stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B

 

 

Sektor publiczny POBIERZ

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

  

 Specjalność plany studiów stacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
Handel Międzynarodowy POBIERZ 1 stopień

stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze drugiego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

  

 Specjalność plany studiów stacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
Obsługa celna i spedycja międzynarodowa POBIERZ 2 stopień

 stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B

Współpraca międzynarodowa POBIERZ

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze drugiego stopnia (język angielski) - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

  

 Specjalność plany studiów stacjonarnych

plany studiów niestacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
 International Trade POBIERZ POBIERZ 2 stopień  

 stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B

 

 

 

 

 

Kierunek Zarządzanie pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

  

 Specjalność plany studiów stacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
Zarządzanie przedsiębiorstwem POBIERZ 1 stopień

stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B 

Zarządzanie sprzedażą POBIERZ

 

Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2019/2020

 

 

 

 Specjalność plany studiów stacjonarnych

matryca pokrycia 

 program studiów

  
Psychologia w zarządzaniu POBIERZ 2 stopień

stacjonarne 
wariant A 

stacjonarne 
wariant B 

Zarządzanie przedsiębiorstwem POBIERZ