Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie dla studentów do udziału w międzynarodowej konferencji

Serdecznie zachęcamy studentów do udziału w międzynarodowej konferencji nt. The Role of the Visegrád Cooperation in Shaping the Future of Europe, która odbędzie się 11 maja 2021 r. o godz. 10. Konferencja odbędzie się w formule zdalnej.

Konferencja organizowana jest z okazji 30lecia współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej

Prelegentami konferencji będą:
Krisztina Dóra Varju, Ministerial Commissioner of the V4 Presidency of Hungary;
Hubert Védrine, former Foreign Minister of France;
Jerzy Buzek, MEP, former Prime Minister of Poland, former President of the EP;
János Martonyi, former Foreign Minister of Hungary;
Gergely Prőhle, HOAL - NKE-STI, director.

Językami konferencji są: język węgierski, francuski, polski i angielski.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego  www.hoal.hu/visegrad2021