Wydział Ekonomii
i Finansów

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2021

W imieniu Katedry Ekonometrii i Statystyki Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. Konferencja odbędzie się 23 czerwca 2021 roku w formie on-line (na platformie MS Teams).

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i integracja polskich oraz zagranicznych środowisk akademickich, zajmujących się zastosowaniami statystyki, matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Pełna informacja na temat wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: http://mibe.sggw.pl/