Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16

Z uwagi na fakt, że wpłynęła do komisji wyborczej rezygnacja jednego z wybranych elektorów w OKW nr 16 istnieje konieczność w trybie pilnym przeprowadzenia dodatkowych wyborów uzupełniających.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 16, powołana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 8.30 w sali 304 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów odbędzie się ponowne zebranie wyborcze do Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w celu obsadzenia jednego mandatu elektorskiego w OKW nr 16.


Okręg Komisji Wyborczej nr 16 obejmuje: Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarządzania oraz Katedrę Teologii Katolickiej.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16
dr Zofia Magdalena Karczewska