Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na seminarium Międzynarodowe stosunki gospodarcze - studia stacjonarne 1 stopnia

Specjalność: Handel międzynarodowy  

Zapisy na seminarium dyplomowe

Proszę o zapoznanie się z ofertami promotorów:

Prof. Henryk Wnorowski

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

Należy wybrać jednego promotora i zarejestrować się do grupy prowadzonej przez danego promotora w systemie USOSweb w terminie: 01.06.2021 od godz. 18.00 do 07.06.2021 do godz. 18.00

Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSweb decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.


Rejestracja na seminarium Międzynarodowe stosunki gospodarcze - studia stacjonarne 2 stopnia

Specjalność: Obsługa celna i spedycja międzynarodowa  

Zapisy na seminarium magisterskie

Proszę o zapoznanie się z ofertami promotorów:

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

Należy wybrać jednego promotora i zarejestrować się do grupy prowadzonej przez danego promotora w systemie USOSweb w terminie: 01.06.2021 od godz. 18.00 do 07.06.2021 do godz. 18.00

Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSweb decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.