Wydział Ekonomii
i Finansów

Open Cities Mapping Party"Open Cities Mapping Party" by USAID_IMAGES is licensed under CC BY-NC 2.0

Międzynarodowa dydaktyka na Wydziale Ekonomii i Finansów

 _______________________________________________________________________________________

Drodzy Studenci,

wychodząc naprzeciw wszystkim zmianom jakie pandemia COVID-19 dokonała w sferze akademickiej ruszamy z projektem: „Międzynarodowa dydaktyka”.

Długie godziny przed komputerem nie muszą być nudne, wręcz przeciwnie – mogą obfitować w naukę języka angielskiego
i międzynarodowe spotkania online. Podejmij wyzwanie i weź udział w wydziałowym programie umiędzynarodowienia
i rozpocznij naukę dodatkowego przedmiotu w języku angielskim. To niebywała szansa na pogłębienie wiedzy, rozwój osobowości, a także wpis dodatkowego przedmiotu do Suplementu dyplomu ukończenia studiów. Anglojęzyczne przedmioty w dyplomie to nie jest codzienność. Zapewnij sobie konkurencyjność już teraz. Przyjdź i przekonaj się, że Twoje umiejętności językowe są wystarczające.

Challenge accepted?

 

Zespół ds. umiędzynarodowienia