Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

 

 
Studia doktoranckie
kierownik:
    Imię i Nazwisko e-mail  dyżury 2021/2022

dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB

r.dziemianowicz@uwb.edu.pl

 poniedziałek  13.30-15.00

 

/w czasie zagrożenia epidemicznego podstawową formą kontaktu jest forma zdalna/

 

 

Sekretariat studiów

pok. 233, tel. 085 745 77 34, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

   Imię i Nazwisko e-mail godziny urzędowania: 2021/2022
  mgr Karolina Anna Włodkowska

k.wlodkowska@uwb.edu.pl

poniedziałek  - 09.00-15.00

wtorek            - 09.00-15.00

środa              - 09.00-15.00

czwartek        - 09.00-15.00

   piątek           - 09.00-14.00