Wydział Ekonomii
i Finansów

Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej


Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej

Celem Koła jest poszerzanie i promocja wiedzy z zakresu ekonomi behawioralnej i eksperymentalnej

Cele realizowane są poprzez:

  • Rozwijanie wiedzy z zakresu ekonomii.
  • Integracja wiedzy ekonomicznej z innymi dyscyplinami nauki w szczególności z psychologią.
  • Prowadzenie badań naukowych w zakresie wyznaczonym problematyką Koła.
  • Tworzenie możliwości współpracy z innymi Kołami, w szczególności o podobnym charakterze, działającymi w ramach innych uczelni krajowych i zagranicznych.
  • Stworzenie możliwości kontaktów członków Koła z praktykami i instytucjami z zakresu problematyki Koła