Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Październik 2022

24 X br. dr Agnieszka Ertman przeprowadziła wykład pt.: „Kompendium wiedzy o zadłużaniu się” w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.

 

Podczas wykładu Pani dr Agnieszka Ertman mówiła o rozważnym zadłużaniu się, uwzględniając takie kwestie jak m.in. koszty związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych czy zjawisko spirali zadłużenia. Wykład Pani dr Agnieszki Ertman spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Dla Wydziału Ekonomii i Finansów takie wydarzenia, wpisujące się we współpracę ze szkołami i kontakt z uczniami są niezwykle cenne.

Zdjęcia pobrano ze strony: https://zsa.powiatzambrowski.com/aktualnosci

 


Październik 2022

25 października w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji – Pani Agnieszka Grajewska i Pani Katarzyna Worobiej przedstawiły ofertę Uniwersytetu w Białymstoku oraz proces rekrutacji. Podczas spotkania z uczniami, dr Anna Wierzbicka z Wydziału Ekonomii i Finansów wygłosiła wykład nt. „Przedsiębiorczość. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo - klucz do rozwoju gospodarczego”.

Współpraca ze szkołami i kontakt z uczniami – mamy nadzieję, naszymi przyszłymi studentami – jest dla Wydziału Ekonomii i Finansów niezwykle cenna. Warto podkreślić, iż WEiF UwB podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 1 grudnia 2021 r.

 

 


Październik 2022

21 października br. gościem WEiF była dr hab. KATARZYNA SZARZEC,  prof. UE w Poznaniu, która w ramach cyklu Spotkania z Ekonomią wygłosiła wykład pt. "Konflikty interesów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa". Wykład był niezwykle ciekawy i spotkał się z bardzo wysoką frekwencją uczestników. Wydarzenie zorganizowała dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB.

Serdecznie dziękujemy!

 

   

 


Maj 2022

Z cyklu wykłady otwarte: Wykład Pana dr. Romana Asyngiera „Nie stój – inwestuj!

10 maja 2022 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB, w godz. 9:45 – 11:15 (Aula 301) odbył się wykład Pana dr. Romana Asyngiera - pt. „Nie stój – inwestuj”.
Wykład odbył się w formie hybrydowej – studenci (Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych) uczestniczyli w nim stacjonarnie.

Pan Roman Asyngier jest doktorem nauk ekonomicznych, inwestorem giełdowym, biegłym sądowym w zakresie giełdy i obrotu instrumentami finansowymi a także współzałożycielem i koordynatorem Szkoły Giełdowej na UMCS. W sposób niezwykle ciekawy przedstawił interesujące aspekty inwestowania. Nie zabrakło też bezcennych rad, czy wierszy Wisławy Szymborskiej!:-)  Bardzo dziękujemy za niezwykle interesujący wykład!

Wykład odbył się w ramach programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (Warszawski Instytut Bankowości) dzięki Panu dr. Krzysztofowi Droździelowi, któremu składamy podziękowania.

 


Kwiecień 2022

Z cyklu wykłady otwarte: Wykład Pana Krzysztofa Droździela „Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe

20 kwietnia 2022 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB, w godz. 11:30 – 13:00 (sala 207) odbył się wykład Pana Krzysztofa Droździela - Dyrektora TV Student – Regionalnego Koordynatora NZB pt. „Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe

Pan Dyrektor w sposób niezwykle ciekawy przedstawił interesujące aspekty oszczędzania i inwestowania, jak np. ekologiczny aspekt oszczędzania czy zagadnienie procentu składanego. Nie zabrakło pytań w ramach ciekawej dyskusji. Bardzo dziękujemy za niezwykle interesujący wykład!

 

 

Wykład odbył się w ramach programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (Warszawski Instytut Bankowości).


 


Kwiecień 2022

Warsztaty dla studentów Ekonomii na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych

 

13 kwietnia br. w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, odbyły się warsztaty dla studentów WEiF UwB.

 

Program merytoryczny warsztatu obejmował m.in. następujące zagadnienia:

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
  • case study – jak wygląda praca w sektorze z perspektywy specjalnego gościa - Senior Manager w Publicis Groupe (Londyn) z Global Commerce Strategy
  • informacje na temat Sektorowej rady ds. Kompetencjiw sektorze nowoczesnych usług;
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę;
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Warsztaty prowadził m.in. dr Bartosz Sobotka (zdjęcie poniżej) – doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0.

           

Dziękujemy serdecznie także Pani Gracji Marczak (Zespół ds. organizacji warsztatów, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe).

 


Grudzień 2021

Z cyklu wykłady otwarte: spotkanie z Panem Mariuszem Tokarskim - kierownikiem Zespołu ds. Współpracy z Organami Ścigania Allegro.pl

7 grudnia br. na platformie EduPortal odbył się wykład Pana Mariusza Tokarskiego, kierownika Zespołu ds. Współpracy z Organami Ścigania Allegro.pl

Studenci mogli dowiedzieć się między innymi nt. rozwoju Internetu i platform w Polsce, możliwości zwiększenia korzystania z Internetu i dokonywania zakupów w sieci a także wpływu pandemii na bezpieczeństwo w Internecie.

            Bardzo dziękujemy Panu Mariuszowi za niezwykle ciekawe spotkanie. Kierujemy podziękowania za wsparcie także dla Pana Krzysztofa Droździela, Dyrektora TVStudent.

 


Grudzień 2021

1 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z Zespołem Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku. Z ramienia uczelni, na mocy pełnomocnictwa Jego Magnificencji Rektora umowę podpisała Dziekan WEiF prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, a szkołę reprezentował jej Dyrektor Wojciech Janowicz. Uroczystość odbyła się w siedzibie Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.  Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko podczas spotkania, na którym obecni byli liczni uczniowie Szkoły wygłosiła wykład pt. Czy ekotorba jest naprawdę ekologiczna?”

Popularyzacja nauki, wykłady otwarte, wspólne przedsięwzięcia ze studenckimi kołami naukowymi, pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad – m.in. takie działania obejmuje umowa.

Poprzez to porozumienie chcemy Wam umożliwić własny rozwój, pracę nad sobą i zachęcić do studiowania i pozostania w naszym mieście i regionie – zwracał się do uczniów Wojciech Janowicz, dyrektor ZSHE w Białymstoku

Wydział Ekonomii i Finansów UwB kształci prawie półtora tysiąca studentów na trzech kierunkach: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, oraz ekonomiczno-prawnym.

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Białymstoku ma już ponad 120-letnią historię, którą wyznacza rok 1900 r., kiedy powstało Siedmioklasowe Męskie Gimnazjum Handlowe. Warto dodać, że po wojnie szkoła mieściła się przy ul. Warszawskiej 63 – tam, gdzie dzisiaj kształcą się studenci Wydziału Ekonomii i Finansów.


Listopad 2021

Z cyklu wykłady otwarte: spotkanie z Biegłym Rewidentem Panią Iwoną Naumczyk

 

Kariera w finansach? Księgowość, Podatki, Kontroling, czy Audyt: którą drogę wybrać? Na te pytania odpowiedziała Pani Iwona Naumczyk - Biegły Rewident. Spotkanie ze studentami odbyło się 14.11.2021 r. o godzinie 13:30 na WEiF - sala 302.

Iwona Naumczyk – Biegły Rewident (numer 11109 w rejestrze biegłych rewidentów) z uprawnieniami ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania oraz ukończonym programem Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Biegły rewident Iwona Naumczyk od 20 lat związana jest z biznesem, księgowością, kontrolingiem i zarządzaniem finansami w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Swoją karierę zaczynała w biurze rachunkowym i audycie. Następnie przez wiele lat pełniła funkcję Głównej Księgowej, Kontrolera Finansowego i Dyrektora Finansowego w międzynarodowych korporacjach z ogólnoświatowymi filiami.


Październik 2021

Z cyklu wykłady otwarte: Wykład Pana Krzysztofa Droździela „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

26 października 2021 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB, w godz. 9:45 – 11:15 (sala 316) odbył się pierwszy wykład Pana Krzysztofa Droździela - Dyrektora TV Student – Regionalnego Koordynatora NZB pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

Wykład odbył się w ramach programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
(Warszawski Instytut Bankowości)

 


Kwiecień 2021

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach „Finansomania"

Uniwersytet w Białymstoku został partnerem merytorycznym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wsparcie merytoryczne ze strony UwB zapewni Wydział Ekonomii i Finansów UwB. Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz została powołana przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego do Komitetu Głównego Olimpiady.

Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” jest ważną inicjatywą skierowaną do uczniów ponadpodstawowych. Głównym celem Olimpiady jest edukacja finansowa młodzieży oraz zainteresowanie młodzieży tematyką finansów. Tematem przewodnim I edycji Olimpiady jest Bankowość.

Szczegóły na stronie: https://finansomania.edu.pl/