Wydział Ekonomii
i Finansów

Erasmus+ Open Lectures wracają!

W dniach 18-22 października 2021 roku na Wydziale Ekonomii i Finansów gościli przedstawiciele Usak University z Turcji

- dr Şakir Mirza i Ibrahim Ethem Dağdeviren. Dzięki uprzejmości naszych gości odbyły się dwa wykłady otwarte dla pracowników i studentów:

Why you should go on Erasmus to Turkey - 18 października 2021 r.

Logistics sector in Turkish economy - 19 października 2021 r.

Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom rozważycie Turcję jako kierunek swoich wyjazdów na studia lub praktyki. laughing

               28 października 2020 odbył się pierwszy wykład w ramach cyklu: Erasmus+ Open Lectures

 Wykład pt.: Technological progress and sustainable development - Trends in Transport Ecology in Lithuania wygłosiła mgr Jolanta Pileckiene z Vilnius College of Technologies and Design (prezentacja.pdf)

W ramach wykładu zaprezentowano trendy dotyczące zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, w tym rozwiązań w zakresie zarządzania obszarem miejskim. Studenci WEiF dowiedzieli się także na temat możliwości studiowania w partnerskiej uczelni w Wilnie (prezentacja Uczelni w pdf)