Wydział Ekonomii
i Finansów

Realizacją programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku zarządza International Cooperation Team

dr Zofia M. Karczewska

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus +
Head of International Cooperation Team

 erasmus.econfin@uwb.edu.pl

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Koordynator Programu Erasmus+
ds. mobilności kadry i współpracy ze studentami non-degree

 e.sidorczuk@uwb.edu.pl

mgr Emilia Jankowska- Ambroziak

Koordynator Programu Erasmus+
ds. studentów przyjeżdżających

 e.jankowska@uwb.edu.pl

mgr Mariusz Mak

Koordynator Programu Erasmus+
ds. studentów wyjeżdżających

 m.mak@uwb.edu.pl

 

Na szczeblu centralnym UwB pytania związane z programem Erasmus+ można kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej -  ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, pokój 11, parter, tel./fax +48 85 745 70 89, e-mail: erasmus@uwb.edu.pl. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Maksymilian Fiedoruk - koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia - 85 745 70 19; erasmus@uwb.edu.pl
  • mgr Joanna Matowicka - koordynator ds. studentów przyjeżdżających oraz nauczycieli akademickich wyjeżdżających na wykłady -   85 745 70 51; incoming@uwb.edu.pl
  • mgr Piotr Białas - koordynator ds. współpracy z krajami partnerskimi programu (KA107) - 85 745 70 19;  bialas@uwb.edu.pl
  • mgr Urszula Danilczyk - koordynator ds. wyjazdów studentów na praktyki - 85 745 70 89; danilczyk@uwb.edu.pl
  • mgr Ewa Szpiganowicz - koordynator ds. wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników na szkolenia - 85 745 70 89; e.szpiganowicz@uwb.edu.pl