Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 
 

Akty prawne

Decyzja Dziekana nr 27 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim 2020/2021

LINK

Komunikat Dziekana nr 7 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sprawozdawczości z zajęć w formie zdalnej realizowanych poza siedzibą Wydziału/Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

LINK

Komunikat Dziekana nr 6 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

LINK

Decyzja Dziekana nr 13 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

LINK

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku. 

LINK

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zasad postępowania z rejestracją posiedzeń, weryfikacji efektów uczenia się i egzaminów dyplomowych przeprowadzanych z wykorzystaniem technologii informatycznych

LINK

Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku

LINK

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych, korzystania z infrastruktury i przeprowadzania egzaminów dyplomowych prowadzonych w formie bezpośredniego kontaktu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

LINK

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r. w Uniwersytecie w Białymstoku.

LINK

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku

LINK

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku.

LINK

Komunikat Dziekana nr 5 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii i Finansów w okresie do 30 września 2020 r.

LINK

Komunikat Dziekana nr 4 z dnia z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury przeprowadzania zdalnego egzaminu doktorskiego z wykorzystaniem narzędzia Blackboard Collaborate Ultra

LINK

Komunikat Dziekana nr 3 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz form weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się do 30 września 2020 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów

LINK

Komunikat Dziekana nr 2 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie szczególnych zasad korzystania z wypożyczalni Biblioteki Ekonomicznej w związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2 

LINK

Komunikat Dziekana nr 1 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie terminów związanych ze zmianami organizacji roku akademickiego 2019 / 2020 na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK

Decyzja Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uszczegółowienia zasad kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Ekonomii i Finansów

LINK

Załącznik 1 do Decyzji Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r.

LINK

Załącznik 2 do Decyzji Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r.

LINK

Decyzja Dziekana nr 8 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów  w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK

Decyzja Dziekana nr 7 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK

Decyzja Dziekana nr 6 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK
Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym_ Prorektor ds. kształcenia UwB LINK