Wydział Ekonomii
i Finansów

Akademiki

                    

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta złożony w USOSweb UwB (zakładka dla wszystkich, ikonka wnioski).

Przed wypełnieniem wniosku należy wypełnić Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb). Nie dotyczy to studentów, którzy w mijającym roku akademickim ubiegali się o stypendium socjalne (mają zaakceptowane ww. Oświadczenie w systemie).

Student, któremu zostało przyznane miejsce potwierdza przyjęcie przydziału (w USOSweb), a nastepnie (w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia) składa wniosek na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentacją. W przypadku niedopełnienia tych warunków miejsce może zostać przyznane innemu wnioskodawcy.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codziennny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Terminy składania wniosków:

do 10 sierpnia - studenci kontynuujący studia,

do 31 sierpnia - kandydaci przyjęci na studia.

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r.

 

Odpłatności za zakwaterowanie w roku ak. 2020/2021  - Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 roku

 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy tylko studentów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 129 lub pod numerem telefonu 85 745 77 01.

 

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.