Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

PRZEDMIOTY

 

 • Organizacja i zarządzanie
 • Finanse i rynek kapitałowy
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami pracy
 • Biznes plan
 • System podatkowy
 • Finansowanie projektów europejskich
 • Rachunkowość zarządcza
 • Negocjacje w biznesie
 • Public relations
 • Prawo pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Rynek  nieruchomości
 • Lider w biznesie
 • Logistyka