Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Dyżur Dziekański: 

piątek w godzinach 13.00 - 14.00, pok. 109

w soboty 9.00-10.00 według dat: 01.10.2022; 15.10.2022; 5.11.2022; 19.11.2022; 3.12.2022; 10.12.2022; 14.01.2023; 21.01.2023; 4.02.2023                    

E-mail: a.gardocka@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-09