Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Dyżur Dziekański: piątek w godzinach 13.00-14.00, pok.109
                           sobota w godzinach 10.00-11.00, pok.109

E-mail: a.gardocka@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-09