Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 4 900,00 zł. Czesne jest płatne w czterech ratach.

Wpłaty czesnego powinny być dokonywane na rachunek bankowy przypisany każdemu Słuchaczowi indywidualnie (ujęty w umowie finansowej).

Odbiorca faktury: Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł przelewu: Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w JSP

Uwaga! W bieżącym roku akademickim opłata rekrutacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa nie obowiązują.

TERMINARZ WPŁAT CZESNEGO

nr raty

kwota

termin płatności

1

1 225,00 zł

 01.12.2022 r.

2

1 225,00 zł

 02.02.2023 r.

3

1 225,00 zł

 30.03.2023 r.

4

1 225,00 zł

 11.05.2023 r.

 

Wystawianie faktur:
Anna Białous
tel. 85 745 77 32 
e-mail: a.bialous@uwb.edu.pl