Wydział Ekonomii
i Finansów

Plany studiów 2022/2023

 

Kierunek Ekonomia pierwszego stopnia

 

Harmonogram/Plan 1 i 2 rok 
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Harmonogram/Plan 3 rok 
studia stacjonarne studia niestacjonarne
POBIERZ  POBIERZ
 

 

Kierunek Ekonomia drugiego stopnia 
Harmonogram/Plan 1 rok 
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Harmonogram/Plan 2 rok 
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Kierunek Ekonomiczno - prawny 

 

Harmonogram/Plan 1 i 2 rok 
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Harmonogram/Plan 3 rok 
Specjalizacja studia stacjonarne
Sektor prywatny POBIERZ
Sektor publiczny POBIERZ

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze pierwszego stopnia 

 

Harmonogram/Plan 1 rok
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Harmonogram/Plan 2 rok plany MSG 2020/2021
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

 

 

Harmonogram/Plan 3 rok 
Specjalizacja studia stacjonarne
Handel Międzynarodowy POBIERZ

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze drugiego stopnia 

 

Harmonogram/Plan 1 rok 
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

 

Harmonogram/Plan 2 rok plany MSG 2020/2021
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ