Wydział Ekonomii
i Finansów

Plany studiów 2021/2022

 

Kierunek Ekonomia pierwszego stopnia

 

Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Harmonogram/Plan 2 rok 
studia stacjonarne studia niestacjonarne
POBIERZ  POBIERZ
 

 

Harmonogram/Plan 3 rok 
Specjalizacja studia stacjonarne studia niestacjonarne
Logistyka w biznesie POBIERZ  
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw POBIERZ POBIERZ

 
Kierunek Ekonomia drugiego stopnia 
Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Kierunek Ekonomiczno - prawny 

 

Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Harmonogram/Plan 2 i 3 rok 
Specjalizacja studia stacjonarne
Sektor prywatny POBIERZ
Sektor publiczny POBIERZ

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze pierwszego stopnia 

 

Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ

 

Harmonogram/Plan 3 rok 
Specjalizacja studia stacjonarne
Handel Międzynarodowy POBIERZ

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze drugiego stopnia 

 

Harmonogram/Plan Matryca efektów
POBIERZ POBIERZ