Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w najbliższym czasie. Planowanych jest 10 zjazdów w układzie weekendowym (maksymalnie 2 w miesiącu, planowane godziny zajęć: sobota: 11.00-18.00, niedziela: 9.00-16.00).

26 – 27 października 2019 roku (18 godzin)

Sobota

WYKŁAD

 9:30 – 11.00

(2 godz.)

 „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”

„Ekonomiczny wymiar ochrony informacji i danych osobowych - aktualne problemy”

11:00 - 12:30

(2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych - część I z II - WPROWADZENIE

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

(2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych - część I z II - WPROWADZENIE

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

(2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych - część I z II - WPROWADZENIE

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

(2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych - część I z II - WPROWADZENIE

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

 (2 godz.)

Komunikacja a bezpieczeństwo informacji

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

(2 godz.)

Komunikacja a bezpieczeństwo informacji

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

(2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część I

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

(2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część I

 

 


16 – 17 listopada 2019 roku (16 godzin) – ZJAZD II

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie incydentami

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie incydentami

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część I z III

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część I z III

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie informacji

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie informacji

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część II z II

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część II z II

 

30 listopada – 1 grudnia 2019 roku (16 godzin) – ZJAZD III

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część II z

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część II z III

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Nowoczesne technologie a ochrona danych osobowych

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Nowoczesne technologie a ochrona danych osobowych

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część III z III

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część III z III

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów - część I z II  

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów - część I z II 

 

 

 

 

 

 

14 – 15 grudnia 2019 roku (16 godzin) – ZJAZD IV

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Ustrój administracji rządowej i samorządowej oraz specyfika jednostek sektora publicznego

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Ustrój administracji rządowej i samorządowej oraz specyfika jednostek sektora publicznego

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania sektora prywatnego

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania sektora prywatnego

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Cloud computing w bezpieczeństwie informacji

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Cyberterroryzm

 

 

 

 

 

11 – 12 stycznia 2020 roku (16 godzin) – ZJAZD V

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych  - część II z II

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych  - część II z II

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Jawność życia publicznego (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Jawność życia publicznego (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych - część I z II

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych - część I z II

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Organy ochrony danych osobowych

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Organy ochrony danych osobowych

 

 

22 – 23 luty 2020 roku (16 godzin) – ZJAZD VI

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

 

12:30 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

 

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

 

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

 

15:55 – 16:05

Przerwa

 

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

 

10:30 – 10:40

Przerwa

 

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

 

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

 

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

 

13:55 – 14:05

Przerwa

 

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

7 – 8 marca 2020 roku (16 godzin) – ZJAZD VII

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

 

12:30 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

 

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

 

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

 

15:55 – 16:05

Przerwa

 

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

 

10:30 – 10:40

Przerwa

 

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

 

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

 

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

 

13:55 – 14:05

Przerwa

 

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

21 – 22 marca 2020 roku (16 godzin) – ZJAZD VIII

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji

12:30 – 12:40

Przerwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji

15:55 – 16:05

Przerwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Informacje niejawne (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne) w sektorze publicznym i przedsiębiorstwach

10:30 – 10:40

Przerwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Informacje niejawne (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne) w sektorze publicznym i przedsiębiorstwach

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

 

13:55 – 14:05

Przerwa

 

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

4 – 5 kwietnia 2020 roku (16 godzin) – ZJAZD IX

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

 

12:30 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

 

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

 

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

 

15:55 – 16:05

Przerwa

 

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

 

10:30 – 10:40

Przerwa

 

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

 

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

 

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

 

13:55 – 14:05

Przerwa

 

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

9 – 10 maj 2020 roku (10 godzin) – ZJAZD X

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

 

12:30 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

 

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

 

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

 

15:55 – 16:05

Przerwa

 

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

 

10:30 – 10:40

Przerwa

 

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

 

EGZAMIN

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

13:55 – 14:05

Przerwa

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

 

23 maj 2020 roku (4 godziny) – ZJAZD XI

Sobota

WYKŁAD

Zajęcia (2 godz.)

 

Przerwa

 

Zajęcia (2 godz.)

 

 

ZAKOŃCZENIE – rozdanie świadectw