Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

IX zjazd

 

06.06.2020 Sobota:

8.45-11.15 – Kontrola płatników składek – zasady, praktyczne aspekty, przykłady – mgr Maciej Łoś

11.30-14.45 – Rozliczanie wynagrodzeń i jego pochodnych – prof. UwB dr hab. Grażyna Michalczuk

15.00-16.30 – Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy – mgr inż. Stanisław Zapolski

 

07.06.2020 Niedziela:

8.00-11.15 – Indywidualne prawo pracy – Mec. Sylwia Tokarzewska-Cybulko

11.30-14.45 – Zbieg tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – obliczanie należnych składek – mgr Aleksy Rusinowicz

 

X zjazd

 

20.06.2020 Sobota:

8.00-11.15 – Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych – mgr Piotr Krzywosz

11.30-14.00 - Rozliczanie wynagrodzeń i jego pochodnych – prof. UwB dr hab. Grażyna Michalczuk

 

21.06.2020 Niedziela:

8.00-11.15 – Indywidualne prawo pracy – Mec. Sylwia Tokarzewska-Cybulko

11.30-14.00 - Kontrola płatników składek – zasady, praktyczne aspekty, przykłady – mgr Maciej Łoś

 

XI zjazd

 

04.07.2020 Sobota:

8.00-11.15 – Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych – mgr Piotr Krzywosz

11.30-14.00 – Rozliczanie wynagrodzeń i jego pochodnych – prof. UwB dr hab. Grażyna Michalczuk

14.15-15.45 - Kontrola płatników składek – zasady, praktyczne aspekty, przykłady – mgr Maciej Łoś

 

05.07.2020 Niedziela:

8.00-9.30 – Indywidualne prawo pracy – Mec. Sylwia Tokarzewska-Cybulko

9.45-12.15 – Zbiorowe prawo pracy – dr Katarzyna Żywolewska

12.30-15.45 – Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – mec. Katarzyna Hutnik

 

XII zjazd

 

18.07.2020 Sobota:

8.00-11.15 – Procesowe prawo pracy – dr Wioleta Witoszko

11.30-14.45 - Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – mec. Katarzyna Hutnik

 

19.07.2020 Niedziela:

9.00-11.00 – egzamin końcowy

 

 

Dyżur sekretariatu:

W terminach i godzinach zjazdowych-dostępność na miejscu oraz telefonicznie