Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

 07.03.2020 Sobota:

8.00-10.30 – Zabezpieczenie i ubezpieczenia społeczne w  prawie międzynarodowym i UE – Sędzia Tomasz Kałużny

10.45-13.15 – Obowiązki płatników składek wynikające z przepisów ubezpieczeniowych – mgr Maciej Łoś

 

08.03.2020 Niedziela:

8.45-11.15 – Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy – mgr inż. Stanisław Zapolski

11.30-14.45 – Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne – mgr Aleksy Rusinowicz


Sala: 317

 

Dyżur sekretariatu:

sobota: 8.00-13.00