Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

30.11. 2019 Sobota:

08.00-11.15 – Obowiązki pracodawcy i pracownika – mgr Jacek Jankowski

11.30-14.45 – Międzynarodowe i unijne prawo pracy – dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska

 

01.12.2019 Niedziela:

08.00-11.15 – Indywidualne prawo pracy – Mec. Sylwia Tokarzewska-Cybulko

11.30-14.45 – Zabezpieczenie i ubezpieczenia społeczne w Polsce -  mgr Aleksy Rusinowicz


 Sala: 317

 

Dyżur sekretariatu:

Sobota, 30.11.2019r., 11.00-12.00