Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

09-10 XI 2019 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.40 Podstawy ekonomii prof. zw. dr hab. Robert Ciborowski 206
10.45-15.45 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska 206

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.25 Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości
z wykorzystaniem narzędzi ACL
mgr Renata Budlewska 132
10.30-15.30 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa mgr Danuta Kubylis 206

23-24 XI 2019 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.40 Podstawy ekonomii prof. zw. dr hab. Robert Ciborowski 206
10.45-14.00 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska 206
14.15-16.55  Finanse publiczne dr hab Renata Przygodzka, prof UwB 206 

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.25 Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzystaniem narzędzi ACL mgr Renata Budlewska 132
10.30-15.30 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa mgr Danuta Kubylis 206

07-08 XII 2019 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-13.45 Kontrola w administracji publicznej mgr Adrian Gosk 206
13.50-17.00 Finanse publiczne dr hab Renata Przygodzka, prof UwB 206

  

Niedziela
8.00-10.25 Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzystaniem narzędzi ACL  mgr Renata Budlewska  132
10.30-15.30 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetwa mgr Danuta Kubylis 206

18-19 I 2020 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-12.00 Audyt wewnętrzny i metodyka..... mgr Agata Kumpiałowska 206
12.10-16.10 Kontrola zarządcza (ćwiczenia) mgr Ewa Wojewódko 206
       

                                                                                          

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.25 Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzystaniem narzędzi ACL  mgr Renata Budlewska 132
10.30-15.30 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa mgr Danuta Kubylis 206

01-02 II 2020 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.20  Szacowanie ryzyka mgr Agata Kumpiałowska 206
10.30-16.15  Metody statystyczne w audycie dr Katarzyna Dębkowska  132

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.10 Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzystaniem narzędzi ACL (egzamain) mgr Renata Budlewska 132
11.20-16.20 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetwa mgr Danuta Kubylis 206

08-09 II 2020 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-14.15  Audyt nadużyć mr Marcin Dublaszewski 206
14.25-17.10  Finanse publiczne dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 206

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.20  Finanse publiczne (egzamin) dr hab. Renata Przygodzka, prof. Uwb 206 
10.30-15.30  Rachunkowość i sprawozdawczość budżetwa mgr Danuta Kubylis 206

15-16 II 2020 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 9.00-14.45 Audyt systemów informatycznych mgr Sebastian Burgemejster 206

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.40 Administracja publiczna d Dominik Kościuk 206
10.45-15.45 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa (egzamin) mgr Danuta Kubylis 206

29-01 marca 2020 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.40 Szacowanie ryzyka mgr Agata Kumpiałowska 206
10.45- 16.30 Kontrola zarządcza mgr Wojciech Ogiela 206 

   

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.40 Administracja publiczna dr Dominik Kościuk 206
10.45-16.30

Naruszenie dyscyliny finansów publicznych

z powodu choroby prowadzącej zajęcia Pani dr K. Łyszczarz wykład Naruszenie dyscypliny finansów publicznych odbedzie się w innym terminie.

O1 III 2020r.  (w tych samych godzinach) odbędzie się wykład nt. Instrumenty rachunkowości zarządczej wykorzystywane w zarządzaniu jednostką sektora publicznego

dr Katarzyna Łyszczarz

 

 

dr Teresa Mikulska

206 

14-15 III 2020 r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.40 Szacowanie ryzyka mgr Agata Kumpiałowska 206
10.45-16.30 Ocena jakości audytu wewnętrznego mgr Wojciech Ogiela 206

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-10.40 Administracja publiczna dr Dominik Kościuk 206
10.45-16.30 Audyt zamówień publicznych mgr Ryszard Sołowiej 206

6-7 czerwca 2020 r.

(zajęcia realizowane zdalnie przez platformę MS Teams)

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 9.00-11.25 Szacowanie ryzyka mgr Agata Kumpiałowska
 12.00-15.15 Efektywna komunikacja mgr Radosław Hancewicz

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 9.00-11.25 Audyt zamówień publicznych mgr Ryszard Sołowiej
 12.00-15.15 Audyt zamówień publicznych mgr Ryszard Sołowiej

20-21 czerwca 2020 r.

(zajęcia realizowane zdalnie przez platformę MS Teams)

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-12.10 Szacowanie ryzyka mgr Agata Kumpiałowska
12.40-15.05 Ocena jakości audytu wewnętrznego mgr Wojciech Ogiela

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-12.35 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska
13.05-15.30 Efektywna komunikacja mgr Radosław Hancewicz

27-28 czerwca 2020 r.

(zajęcia realizowane zdalnie przez platformę MS Teams)

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-12.35 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska
13.05-16.20 Ocena jakości audytu wewnętrznego mgr Wojciech Ogiela

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-12.35 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska
13.05-16.20 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dr Katarzyna Łyszczarz

4-5 lipca 2020 r.

(zajęcia realizowane zdalnie przez platformę MS Teams)

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-11.45 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska
 12.15-14.40 Naruszenie descypliny finansów publicznych dr Katarzyna Łyszczarz
14.45-16.20 Audyt funduszy unijnych mgr Agnieszka Mazurek

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-11.45 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska
12.15-16.20 Audyt funduszy unijnych mgr Agnieszka Mazurek

11-12 lipca 2020 r.

(zajęcia realizowane zdalnie przez platformę MS Teams)

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-10.05 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska
 10.10-13.25 Organizacja komórki audytu wewnętrznego mgr Konrad Knedler
13.55-16.20 Administracja publiczna dr Dominik Kościuk

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-11.45 Budżet zadaniowy mgr Marcin Dublaszewski
12.15-14.40 Organizacja komórki audytu wewnętrznego mgr Konrad Knedler
14.45-16.20 Administracja publiczna dr Dominik Kościuk

18 lipca 2020 r.

(zajęcia realizowane zdalnie przez platformę MS Teams)

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący
 8.30-10.05 Administracja publiczna dr Dominik Kościuk
10.10-12.35 Budżet zadaniowy mgr Marcin Dublaszewski
12.40-13.25 Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania mgr Agata Kumpiałowska